15/8/59

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้


ปกติค่าเริ่มต้นของโปแกรมนั้นเวลาเราบันทึกไฟล์ Excel 2010 มันจะเป็นนามสกุล .xlsx แต่ใน Excel 97-2003 นั้นเป็นนามสกุล .xls ทำให้เวลาเราบันทึกไฟล์ Excel ใน Excel 2010 แล้วไม่สามารถไปเปิดใน Excel 97-2003 ได้ ดังนั้นเรามาดูวิธีการบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 97-2003 กันครับ

และสำหรับใครที่ต้องการบันทึกเป็น 97-2003 บ่อย ๆ ก็สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการบันทึกไฟล์ได้ด้วยครับ


การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel


การแบ่งหน้าเวลาต้องการปริ้นเอกสาร Excel แล้วอยากได้การแบ่งหน้าที่ต้องการ เราสามารถแบ่งหน้าว่าจะให้หน้าไหนปริ้นอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งหน้าได้ตามต้องการ

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar


ถ้าเราใช้คำสั่งใน Excel คำสั่งไหนบ่อย ๆ เราสามารถเพิ่มคำสั่งลงใน Quick Access Toolbar ได้ เราสามารถเพิ่มคำสั่งต่าง ๆ ลงไปได้ โดยคำสั่งที่เราเพิ่มเข้าไปสามารถทำให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

การเพิ่มเราสามารถคลิกลูกศรตรงแถบ Toolbar จากนั้นเราก็สามารถเลือกคำสั่งที่ต้องการได้


Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์


Excel การตรึงแถวและคอลัมน์ เพื่อการดูข้อมูลที่สะดวก ดูข้อมูลได้ง่าย เราสามารถตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการได้ เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการดูตลอดเวลา เช่น หัวตาราง และกำหนดข้อมูลที่เลื่อนได้

เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ อาจจะทำให้ดูไม่สะดวก การตรึงแถวและคอลัมน์สามารถช่วยได้เยอะเลย


6/8/59

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio

การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีโอ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา เลื่อนขึ้น เลื่อนลง ในโปแกรม amtasia studio แบบง่ายๆ การทำตัวหนังสือเลื่อนในวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio


การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและลดความเร็ววีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การเพิ่มและการลดความเร็ววีดีโอและเพลงในโปรแกรม Camtasia Studio นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการไปตั้งค่า ความเร็วคลิป

โดยทำการเลือกคลิปที่เราต้องการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็ว จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Clip Speed จากค่าเริ่มต้นจะเป็น 100% ถ้าเราต้องการให้วีดีโอเร็วขึ้นเราสามารถใส่ค่าให้มากกว่า 100 แต่ถ้าเราต้องการลดความเร็วของวีดีโอให้เราใส่ค่าที่น้อยกว่า 100


2/8/59

การใส่ format ให้กับเวลาและวันที่ใน Excel

การใส่ format ให้กับเวลาและวันที่ใน Excel

การใส่ format ให้กับวันที่และเวลาใน Excel โดยสามารถเลือกรูปแบบเวลาและวันที่ได้ตามต้องการ โดยการคลิกขวา แล้วเลือก format cell แล้วเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ


การปรับแต่งค่าทศนิยมใน Excel

การปรับแต่งค่าทศนิยมใน Excel

การปรับแต่งทศนิยมใน Excel การแสดงตำแหน่งทศนิยม เพิ่มตำแหน่งทศนิยม ลดตำแหน่งทศนิยม แบบง่าย ๆ


การ Group กับ UnGroup ใน Excel

การ Group กับ UnGroup ใน Excel


การ group และ un group ใน excel ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ในการทำงานหลาย ๆ sheet เพื่อความซ้ำซ้อนของการทำงาน การ group sheet จะทำให้ง่ายขึ้น

โปรแกรม สอนใช้โปรแกรม สอน แนะนำ และช่วยแก้ปัญหา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที สอนการใช้งาน การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การทำเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม และไอทีอื่น ๆ


การเปิดแถบ Developer ใน Excel

การเปิดแถบ Developer ใน Excel


การเปิดแถบ Developer ใน Excel ถ้าหากต้องการสร้าง macro, import xml, export xml หรือต้องการจะสร้าง Controls ต่าง ๆ

เราสามารถใช้งานได้โดยการเปิดปิดแถบ Developer มาดูวิธีการเปิดปิดแถบ Developer กัน