25/6/60

ตัวอย่าง การใช้ Apache สร้าง Virtual Host โดยแยกตามโดเมน

ตัวอย่าง การใช้ Apache สร้าง Virtual Host โดยแยกตามโดเมน


สมมติ ในที่นี้ผมมี domain อยู่ 2 โดเมน คือ doesystem.info กับ doesystem.com
โดย doesystem.info ผมจะให้มัน reverse ไปที่ port 3000
ส่วน doesystem.com ผมจะให้มัน reverse ไปที่ port 3001

ในที่นี้ผมจะใช้ตัว Apache ทำให้มันเป็น Virtual Host แล้วทำการ reverse ไปตามพอร์ตที่ต้องการ

ก่อนอื่นผมก็ไปเปิดใช้ Virtual hosts โดยเข้าไปที่ conf/httpd.conf จากนั้นมองหา

# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

แล้วทำการเอาคอมเม้นออก เพื่อทำการ include ไฟล์ httpd-vhosts.conf เข้ามาใช้ด้วยใน Project

จากนั้นเราก็ไปทำการ config virtual host ในไฟล์ที่ชื่อว่า httpd-vhosts.conf เมื่อเข้าไปแล้ว ผมก็เพิ่ม


  ServerAdmin doesystem@doesystem.info
  ServerName www.doesystem.info
  ProxyPreserveHost On

  # setup the proxy
  
    Order allow,deny
    Allow from all
  

  ProxyPass / http://localhost:3000/
  ProxyPassReverse / http://localhost:3000/  ServerAdmin doesystem@doesystem.com
  ServerName www.doesystem.com
  ProxyPreserveHost On

  # setup the proxy
  
    Order allow,deny
    Allow from all
  

  ProxyPass / http://localhost:3001/
  ProxyPassReverse / http://localhost:3001/

เพียงแคนี้เวลาเข้ามาจากโดเมน doesystem.info มันก็จะ reverse ไปที่ http://localhost:3000 ส่วนเวลาเข้าจาก doesystem.con มันก็จะ reverse ไปที่ http://localhost:3001

การติดตั้ง neo4j ใน windows แบบบ้าน ๆ

การติดตั้ง neo4j ใน windows แบบบ้าน ๆ


เรามาดูวิธีการติดตั้ง neo4j แบบบ้าน ๆ กันครับ ในที่นี้ผมจะติดตั้งบน windows นะคับ

เริ่มต้นกันก่อนเลยก็ต้องไปดาวน์โหลด neo4j มาก่อนครับที่เว็บไซต์ https://neo4j.com/download/ ในที่นี้ผมเลือกเป็น Community Edition นะคับ

เมื่อได้มาแล้วเราก็ทำการติดตั้งตามปกติเหมือนโปรแกรมอื่น ๆ ครับ

เมื่อได้แล้วให้เราเข้าไปที่ Community Edition ที่เราได้ติดตั้งลงไปครับ จะปรากฏหน้าต่าง Neo4j Community Edition ขึ้นมา จากนั้นตรง Choose... ให้เราเลือกที่เก็บดาต้าเบสของเราคับ

เมื่อเลือกได้แล้วก็ทำการกด Start ได้เลย เมื่อขึ้นสีเขียว ๆ แสดงว่าเราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว


เมื่อได้แล้วเราลองเข้าไปเช็คกันหน่อยคับ โดยเข้าไปที่ http://localhost:7474/browser/
เพราะ neo4j สามารถจัดการได้ใน browser เลยคับ ลองเข้าไปแล้วลอง Query ดูครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง


เมื่อเราเข้าครั้งแรก neo4j จะให้เราทำการล็อกอินโดยใช้ user คือ neo4j และ password คือ neo4j จากนั้นให้กด connect เมื่อกดแล้ว neo4j จะให้เราทำการกำหนด password สำหรับใช้ในครั้งต่อไปครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง


ให้เรากำหนด Pasword เข้าไปครับ เมื่อได้แล้วลองเข้าไป Query เล่นดูครับ ตามตัวอย่างด้านล่างผมคิวรี่ว่า RETURN "www.doesystem.info" เมื่อลองแล้วก็จะได้ตามตัวอย่างด้านล่างครับ


แค่นี้เราก็ใช้ได้แล้ว

แต่เดี๋ยวก่อน เราลองเข้าไปดู Folder ที่เราได้ทำการเก็บ Database กันก่อนดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะได้ประมาณนี้ ต้องบอกด้วยว่าผมใช้ neo4j version 3.1.1

23/6/60

ตัวอย่างโค้ด Java การต่อเว็บแล้วแปลงให้เป็น String โดยใช้ BufferedReader

ตัวอย่างโค้ด Java การต่อเว็บแล้วแปลงให้เป็น String โดยใช้ BufferedReader

ตัวอย่างนี้เราจะทำการต่อกับ URL โดยใช้ java.net.URL.URL จากนั้นเราก็ทำการ openConnection เมื่อเราทำการ connect เสร็จแล้ว เราก็ใช้ BufferedReader อ่านมา จากนั้นเราก็ทำการแปลงเป็น String

ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง

protected static String getContentHttp(String url) throws Exception{
 URL urlObj = new URL(url);
 URLConnection con = urlObj.openConnection();
 
 con.setDoOutput(true); // we want the response 
 con.connect();
 
 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
 
 StringBuilder response = new StringBuilder();
 String inputLine;
 
 String newLine = System.getProperty("line.separator");
 while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
   response.append(inputLine + newLine);
 }
 
 in.close();
 
 return response.toString();
}

15/8/59

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้

การบันทึกไฟล์ Excel 2010 ให้สามารถไปเปิดใน Excel 97 2003 ได้


ปกติค่าเริ่มต้นของโปแกรมนั้นเวลาเราบันทึกไฟล์ Excel 2010 มันจะเป็นนามสกุล .xlsx แต่ใน Excel 97-2003 นั้นเป็นนามสกุล .xls ทำให้เวลาเราบันทึกไฟล์ Excel ใน Excel 2010 แล้วไม่สามารถไปเปิดใน Excel 97-2003 ได้ ดังนั้นเรามาดูวิธีการบันทึกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 97-2003 กันครับ

และสำหรับใครที่ต้องการบันทึกเป็น 97-2003 บ่อย ๆ ก็สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการบันทึกไฟล์ได้ด้วยครับ


การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel

การแบ่งหน้าเวลาปริ้น print ใน Excel


การแบ่งหน้าเวลาต้องการปริ้นเอกสาร Excel แล้วอยากได้การแบ่งหน้าที่ต้องการ เราสามารถแบ่งหน้าว่าจะให้หน้าไหนปริ้นอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งหน้าได้ตามต้องการ

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar

Excel การเพิ่มลบคำสั่งใน Quick Access Toolbar


ถ้าเราใช้คำสั่งใน Excel คำสั่งไหนบ่อย ๆ เราสามารถเพิ่มคำสั่งลงใน Quick Access Toolbar ได้ เราสามารถเพิ่มคำสั่งต่าง ๆ ลงไปได้ โดยคำสั่งที่เราเพิ่มเข้าไปสามารถทำให้เราใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

การเพิ่มเราสามารถคลิกลูกศรตรงแถบ Toolbar จากนั้นเราก็สามารถเลือกคำสั่งที่ต้องการได้


Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์

Excel Freeze row and column การตรึงกับการแยกแถวและคอลัมน์


Excel การตรึงแถวและคอลัมน์ เพื่อการดูข้อมูลที่สะดวก ดูข้อมูลได้ง่าย เราสามารถตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการได้ เพื่อดูข้อมูลที่ต้องการดูตลอดเวลา เช่น หัวตาราง และกำหนดข้อมูลที่เลื่อนได้

เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ อาจจะทำให้ดูไม่สะดวก การตรึงแถวและคอลัมน์สามารถช่วยได้เยอะเลย